РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Бюджет

Бюджет 2018г., може да видите ---> ТУК

 

Отчет на бюджет 2018г. към 31.03.2018г., може да видите ---> ТУК

 

Отчет на бюджет 2018г. към 30.06.2018г., може да видите ---> ТУК

 

Отчет на бюджет 2018г. към 30.09.2018г., може да видите ---> ТУК

 

Отчет на бюджет 2018г. към 31.12.2018г., може да видите ---> ТУК