РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Новини

Регионална конференция - РЦПППО - Кюстендил

Регионална конференция

Регионална конференция

Планирани обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в РЦПППО Кюстендил през учебната 2022-2023 година

„Диагностика на взаимоотношенията в училищния клас” - 05.07.2023г. Начален час: 12:00 Краен час: 18:00 Наименование на обучителната организация: Фондация (Европартньри 2007) Брой на педагогическите специалисти, които ще участват в обучението: 21 Място на провеждане к-к ...