РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Планирани обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в РЦПППО Кюстендил през учебната 2022-2023 година

„Диагностика на взаимоотношенията в училищния клас” - 05.07.2023г.

  • Начален час: 12:00
  • Краен час: 18:00

Наименование на обучителната организация: Фондация (Европартньри 2007)

Брой на педагогическите специалисти, които ще участват в обучението: 21

Място на провеждане к-к Паничище, Кюстендил

„Психология на влиянието” - 06.07.2023г.

  • Начален час: 09:00
  • Краен час: 16:00

Наименование на обучителната организация: Фондация (Европартньри 2007)

Брой на педагогическите специалисти, които ще участват в обучението: 21

Място на провеждане к-к Паничище, Кюстендил