РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Вътрешни правила по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Ирена Василева Гошева - Шарова, отговарящ за разглеждането на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в РЦПППО-Кюстендил.

Работно време: Понеделник - Петък - 09.00 часа - 17.30 часа, адрес :Град Кюстендил, ул."Кокиче"№7, пк.2500, e-mail: info-1000093@edu.mon.bg

Прикачени документи

Вътрешни правила (ЗЗЛПСПОИН)