РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Бюджет

Прикачени документи

Бюджет 223г.
Информацията за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2023 година
Информацията за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2023 година
Информацията за изпълнение на бюджета за четиримесечие тримесечие на 2022 година
Информацията за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2022 година
Информацията за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2022 година
Информацията за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2022 година
Бюджет 2022г.
Информацията за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 година
Информацията за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2021 година
Информацията за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2021 година
Информацията за изпълнение на бюджета за първото тримесичие 2021г. на звеното
Информацията за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2021 година
Бюджет 2021г.
Информацията за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 година
Информацията за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020 година
Информацията за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2020 година
Информацията за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020 година
Отчет на бюджет 2019г. към 31.12.2019г.
Отчет на бюджет 2019г. към 30.09.2019г.
Отчет на бюджет 2019г. към 30.06.2019г.
Отчет на бюджет 2019г. към 31.03.2019г.
Бюджет 2019г.