РЦПППО - Кюстендил
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Дейности

  1. „ Психология на влиянието”.
  2. „Диагностика на взаимоотношенията в училищния клас”.
  3. „Отношението между учители и родители: проблеми, европейски тенденции, добри практики ”.
  4. „Позитивното общуване за активно взаимодействие – практически аспекти”.